محل تبلیغات شما

13/4/24 روز تولد بهترین رهبر دنیاست
این عمار نگو خودم عمارتم

عاشق منطق و فكر بیدارتم

پسر فاطمه جسم تو كامل استمن گرفتار آن دست بیمارتمرهبرم اگه لب تر كنی،سر و فدا می كنیماشاره كن،كل دنیا رو ما كربلا می كنیمهر دفعه طنین صدات و از مناره ها می شنویمما یاد غربت صوت امام و شهدا می كنیممرگ بر فتنه گر پست و وقیحمرگ بر ضد ولایت فقیهمكتب فقط حذب علیرهبر فقط سید علیسید غرق تكبیرتیمعاشق چهره و صورت پیرتیمرهبرم هیئتی ها همه رهرو رهندما همه قبظه ی دست شمشیرتیمما فدای نگاه و شونه ی خسته ات می شیم


رهبرم عصا دست نگیر كه ما عصای دستت می شیممرگ بر فتنه گر پست و وقیحمرگ بر ضد ولایت فقیهمكتب فقط حزب علیرهبر فقط سید علی

پیشاپیش به همه ایرونیا تبریک میگم

1318/4/24 روز تولد بهترین رهبر دنیاست

دستاورد حضور بازیگران دربرزیل

بیانات رهبری درمورد بی حجابی

فقط ,وقیحمرگ ,روز ,گر ,فتنه ,ضد ,و وقیحمرگ ,وقیحمرگ بر ,پست و ,13 4 ,فتنه گر

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی