محل تبلیغات شما

ما نمیگذاریم ایران سقوط كند!

در دوران جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط قوای انگلیسی و روسی كه حملات و هجوم ها به ملت شیعه اوج گرفته بود، مرحوم آیت الله العظمی نائيني خيلي پريشان بودند و نگران از اينكه اين وضع به كجا خواهد انجاميد، نكند اين كشور محبّ و دوستدار امام زمان (عج) از بين برود و سقوط كند و.

در همين حال، شبي به امام عصر (عج) متوسل مي شوند و در حال توسل و گریه و ناراحتی در عالم رؤيا مي بينند:

ديواري است به شكل نقشه ايران كه شكست برداشته و خم شده و در حال افتادن است. در زير اين ديوار، يك عده زن و بچه نشسته اند و ديوار دارد روي سرشان خراب مي شود.

مرحوم نائيني وقتي اين صحنه را مي بيند به قدري نگران مي شود كه فرياد مي زند و مي گويد: خدايا! اين وضع به كجا خواهد انجاميد؟

در اين حال مي بيند كه حضرت ولي عصر(عج) تشريف آوردند و دست مباركشان را به طرف ديواري كه خم شده و در حال افتادن بود، گرفتند و آن را بلند كردند و آن را سرجايش قرار دادند و فرمودند:

<<اينجا شيعه خانۀ ماست؛ مي شكند، خم مي شود، خطر هست، ولي ما نمي گذاريم سقوط كند.

ما نگهش مي داريم>>.

1318/4/24 روز تولد بهترین رهبر دنیاست

دستاورد حضور بازیگران دربرزیل

بیانات رهبری درمورد بی حجابی

مي ,كه ,حال ,عج ,امام ,بيند ,و در ,در حال ,عصر عج ,شده و ,اين وضع

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی